Nastavení DPH najdete na záložce DPH v Prodeje -> Nastavení prodeje

woo-dph

Vkládání cen s daní nebo bez daně

Hned první nastavení je důležité, z toho důvodu, že můžete vybrat, jak budete vkládat ceny produktů.

  • Budu vkládat ceny s daní
  • Budu vkládat ceny bez daně

První volba nastavuje, výpočet DPH z ceny produktu, cena bez daně je tedy cena produktu, mínus DPH.

Druhá volba nastavuje cenu bez DPH, jako cenu produktu a DPH připočítá.

woo-dph-2

Výpočet daně v závislosti na…

Toto nastavení určuje, jak bude daň kalkulována. Máte následující výběr:

  • Fakturační adresa zákazníka
  • Doručovací adresa zákazníka
  • Základní adresa obchodu

Nastavení je jednoduché, ponechte Základní adresu obchodu. Jinak se vám budou měnit ceny, dle adresy zákazníka

Ovšem, záleží na tom, jak chcete eshop používat. V případě, že máte jako zákazníky plátce DPH i ze zahraničí, mohla by být změna ceny produktů, dle sazby DPH v té zemi. Avšak, musíte mít nastavenou geolokaci, aby se klientovi automaticky DPH přepočítalo.

woo-dph-3

Třída daně dopravy

Toto nastavení vám vypíše možnosti, podle sazeb, které máte definované. My máme standardní a sníženou.

Sazba dle položek v košíku

Zcela upřímně, nevíme, jak funguje daňová sazba dle položek košíku pro dopravu, ale doposud jsem si vystačil se standardní sazbou. Zdanitelnost dopravy, máte možnost ovlivnit v nastavení konkrétní sazby.

 

woo-dph-4

Zaokrouhlení daně

Checkbox, který nastavuje zaokrouhlení, umožňuje nastavit zaokrouhlení až na mezisoučet objednávky, nebo zakrouhlovat u každé položky. Já preferuji zakrouhlovat mezisoučet. Stávalo se mi, že fakturační systémy, jenž si DPH kalkulují sami, vystavovaly faktury s mírnými odchylkami.

Dodatečné třídy daní

Kromě standartní sazby daně, můžete vytvořit dodatečné sazby. Slouží proto, tato textarea:

woo-dph-5

Pro přidání nové daně, jednoduše vložíme na další řádek, její název:

woo-dph-6

A po uložení, se její název objeví v odkazech, pod záložkami:

woo-dph-7

Platí, že co odkaz, to nastavení jedné sazby. Samotnému nastavení sazb, se budeme věnovat v dalším článku.

Zobrazení cen v obchodě, košíku a pokladně

Protože tato nastavení jsou identická, popíši je společně.

Máte jen dvě volby:

  • S daní
  • Bez daně

Jak je zřejmé, můžete nastavit zobrazení produktů, košíku a pokladny. Osobně preferuji zadávání cen bez DPH a zobrazování s DPH.

woo-dph-9

woo-dph-8

Přípona za zobrazením ceny

Toto nastavení vám umožnuje definovat takzvaný suffix, tedy to, co se bude zobrazovat za cenou. Typicky se používá „včetně DPH“ a podobně.

Můžete také použít zástupné zápisy {price_including_tax} a {price_excluding_tax}. Co zobrazují je zřejmé z jejich názvu.

woo-dph-91

Zobrazení celkové sumy daně

Zde můžete jednoduše nastavit, zda chcete u ceny, vypsat i hodnotu DPH. Pokud máte nastaveno, že přípona bude „vč DPH“ a nastavíte zobrazení sumy rozepsané, zobrazí se cena takto:

1210 Kč vč DPH (obsahuje  210 Kč DPH)

Zobrazení závisí na použitých šablonách a pluginech, jenž mohou zobrazení ovlivnit