Jednoduchý produkt může být  výchozí, virtuální a ke stažení. Z logiky věci je produkt ke stažení zároveň i virtuální. A produktům ke stažení, je potřeba nastavit jejich chování. Toto nastavení si popíšeme v tomto článku.

Nastavení produktů ke stažení je poslední, které můžete najít v záložce Produkty, v nastavení Prodeje

woo-ke-stazeni

Metoda stažení

Metoda stažení určuje, jakým způsobem, bud probíhat stahování souboru. Máte na výběr tři možnosti:

  • Vynutit stažení
  • X-Accel-Redirect/X-Sendfile
  • Pouze přesměrování

 

Vynucení stažení

Soubor se stahuje pomocí PHP scriptu, url souboru se nikde nezobrazí.

X-Accel-Redirect/X-Sendfile

Toto nastavení umožňuje stahovat větší soubory. Server musí tyto hlavičky podporovat, přičemž X-Accel-Redirect je dostupná na Nginx.

Pouze přesměrování

Toto nastavení, přesměruje na url souboru, což znamená, že následně, není možné ovlivnit, kolikrát bude soubor stažen, či omezit stahování na zaplacení objednávky.

woo-ke-stazeni-3

Omezení přístupu

Stahování vyžaduje přihlášení

Toto v podstatě znamená, že si soubory můžete táhnout, až po přihlášení do zákaznického účtu. V případě, že nakupujete jako host, na děkovné stránce by jste měli mít možnost produkt stáhnout.

Udělení přístupu ke stahovatelným produktům po zaplacení

Pomocí tohoto nastavení, umožníte zákazníkům stahovat produkty, když bude objednávka označena, jako „zpracovává se“ a není třeba čekat na dokončeno.

woo-ke-stazeni-2