Použití Nastavení šablony

Jste zde:
Odhadovaný čas přečtení: 13 min

Možnosti ClickWeb šablony

Každá šablona obsahuje vlastní personalizované možnosti motivu. To je místo, kde můžete ovládat věci, jako je logo, nastavení navigace, a ještě mnohem více. Tyto možnosti existují v panelu, který vidíte níže na obrázku a ke kterému lze přistupovat v záložce Web > Nastavení vzhledu webu.

Hlavní nastavení

Logo – zde si můžete nahrát vlastní logo soubor, který se objeví v záhlaví každé stránky vašich webových stránek.Favicon – pokud zde instalujete obrázek, zobrazí se favicon image pro prezentaci vašich stránek v panelech adres prohlížečů a bookmark záložkách.

Logo -zde si můžete nahrát vlastní logo soubor, který se objeví v záhlaví každé stránky vašich webových stránek.

Favicon – pokud zde instalujete obrázek, zobrazí se favicon image pro prezentaci vašich stránek v panelech adres prohlížečů a bookmark záložkách.

Pevná navigační lišta – Zde povolíte nebo zakážete pevnou navigační lištu

Povolit ClickWeb galerii – Zde povolíte nebo zakážete ClickWeb galerii

Výchozí paleta nástroje pro výběr barev

Vybrat výstižný obrázek – Zde povolíte funkci výběru vystihující prvního obrázku

Režim webu – Zde povolíte nebo zakážete režim webu

Rozvržení stránek Obchod a Kategorie pro WooCommerce – Zde si zvolíte rozvržení stránek

API klíč pro MailChimp – Zde zadáte API klíč

Google API klíč – Zde zadáte váš API klíč pro Google

Zařadit Google Maps Script – Zde můžete povolit či zakázat přidání tohoto skriptu

AWeber autorizace –  Zde zadáte autorizační kód a vytvoříte spojení

Znovu vytvořit seznamy MailChimp – Zde můžete aktivovat či zakázat obnovení seznamů

Znovu vytvořit seznamy AWeber – Zde můžete aktivovat či zakázat obnovení seznamů

Ikony sociálních médií – Zde můžete povolit či zakázat zobrazení ikon sociálních médií Facebook, Twitter, Google+ či RSS

URL profilů na soc. sítích – zde můžete zadat URL profilů na Facebooku, Twitteru či Google+

URL RSS ikony –

Počet příspěvků, který se zobrazí na stránce Kategorie – Zde definujete počet příspěvků k zobrazení

Počet příspěvků, který se zobrazí na stránce Archív

Počet příspěvků, který se zobrazí na stránce Hledání

Počet příspěvků, který se zobrazí na stránce Tag
Formát data – tato volba umožňuje změnit způsob zobrazení vašeho data. Další informace naleznete v WordPress zde Codex: http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time

Použít úryvky, pokud existují – To umožní použití úryvků v příspěvcích nebo na stránkách.

Responsivní shortcody – Tato volba umožňuje zkratkám (shortcodes) reagovat na různé velikosti obrazovky

Podskupiny Google Fonts – Aktivace této volby umožní Google fonty neanglických jazyků

Tlačítko zpět na začátek – Tato volba umožňuje aktivaci tlačítka

Jemnější rolování – Tato volba umožní aktivaci této možnosti

Vypnout překlady – Tato volba vám umožní aktivaci či vypnutí překladů

Přizpůsobené CSS – Toto je místo, kde můžete zadat vaše vlastní CSS a přizpůsobit vaše stránky. Pro rozsáhlé úpravy CSS doporučujeme, abyste vždy použili child šablonu.

NAVIGACE

Stránky

Odebrat stránky z navigační lišty – všechny vaše stávající stránky se objeví v tomto okně. Každá nová stránka se automaticky objeví ve vaší navigaci. Můžete zde odškrtnout a zrušit libovolnou stránku, pokud si přejete nezobrazovat konkrétní stránku či stránky.

Zobrazovat rozbalovací menu – Pokud byste chtěli odstranit rozbalovací menu z navigační lišty stránek, zakažte tuto funkci.

Zobrazit odkaz Úvod – Ve výchozím nastavení šablona vytváří odkaz na Úvod, který po kliknutí na něj vede zpět na domovskou stránku vašeho blogu. Pokud však používáte statickou domovskou stránku a již jste vytvořili stránku nazvanou Úvod, bude to mít za následek duplicitní odkaz. V takovém případě byste měli tuto funkci zakázat, aby se odkaz odstranil.

Třídit odkazy stránek – Zde vyberte, jak by měly být řazeny odkazy stránek.

Třídit odkazy na stránky vzestupně / sestupně – Dále určete, v jakém pořadí by se měly objevit vaše tříděné odkazy na stránky.

Počet úrovní rozbalovacího menu – Tato možnost vám umožní kontrolovat, kolik úrovní má vaše nabídka rozbalovacího menu. Zvýšení počtu umožňuje, aby byly zobrazeny další položky menu.

NAVIGACE

Kategorie

Odebrat kategorie z navigační lišty – veškeré vaše stávající kategorie se objeví v tomto okně. Každá nová kategorie se objeví automaticky ve vaší navigaci. Můžete zde odškrtnout a zrušit libovolnou kategorii stránky, pokud si přejete nezobrazovat konkrétní kategorii nebo kategorie.

Zobrazovat rozbalovací menu – Pokud byste chtěli odstranit rozbalovací menu z navigační lišty stránek, zakažte tuto funkci.

Skrýt prázdné kategorie – Jestliže byla kategorie vytvořena, ale nejsou v ní žádné příspěvky, můžete zvolit, zda má nebo nemá být zobrazena ve vaší navigaci. Ve výchozím nastavení jsou prázdné kategorie skryty.

Počet úrovní rozbalovacího menu – Tato možnost vám umožní kontrolovat, kolik úrovní má vaše nabídka rozbalovacího menu. Zvýšení počtu umožňuje, aby byly zobrazeny další položky menu.

Třídit odkazy na kategorie podle skupin – Vyberte, jak by měly být řazeny odkazy kategorií dle uvedených skupin.Name/ID/Slug/Count/Term

Třídit odkazy na kategorie v režimu vzestupně/sestupně – Dále určete, v jakém pořadí by se měly objevit vaše tříděné odkazy na stránky.

NAVIGACE
Hlavní nastavení

Deaktivovat nejvyšší úroveň rozbalovacího menu – V některých případech budou uživatelé chtít vytvořit nadřazené kategorie nebo odkazy jako zástupné symboly (placeholders) pro uspořádání seznamu podřízených odkazů nebo kategorií. V tomto případě není žádoucí mít nadřazené odkazy vedoucí kamkoliv, ale jejich vytvoření by mělo mít pouze organizační funkci. Aktivace této volby odstraní odkazy ze všech mateřských stránek/kategorií tak, aby po kliknutí nikam nevedly.

Alternativní metoda skrolování

ROZVRŽENÍ
Rozvržení příspěvku

Zvolte si položky, které se zobrazí v sekci informací o příspěvku – Zde si můžete zvolit, které položky se zobrazí v sekci informací o příspěvku na stránce jednotlivého příspěvku. To je oblast, obvykle pod názvem příspěvku, která zobrazuje základní informace o vašem příspěvku. Objeví se níže uvedené zvýrazněné položky.
Zobrazit komentáře k příspěvkům – Tuto možnost lze vypnout, pokud chcete odebrat komentáře a formulář komentářů ze stránky jednotlivého příspěvku.
Umístit náhledy obrázků k příspěvkům – Ve výchozím nastavení jsou náhledy umístěny na začátku vašeho příspěvku na jednotlivých stránkách příspěvku. Pokud byste chtěli odstranit tento počáteční náhled, abyste zabránili opakování, jednoduše tuto možnost deaktivujte.
Rozvržení stránky

Umístit náhledy obrázků na stránky – Ve výchozím nastavení nejsou náhledy umístěny na stránkách (jsou použity pouze u příspěvků). Nicméně, pokud chcete používat náhledy na stránkách, tak můžete! Stačí povolit tuto možnost.
Zobrazit komentáře na stránkách – Ve výchozím nastavení nejsou komentáře umístěny na stránkách, ale pokud byste chtěli umožnit lidem, aby se vyjádřili na vašich stránkách, jednoduše povolte tuto možnost.
Hlavní nastavení
Sekce informace o příspěvku – Zde si můžete zvolit, které položky se zobrazí v sekci informace o příspěvku na stránkách. To je oblast, obvykle pod názvem příspěvku, která zobrazuje základní informace o vašem příspěvku. Objeví se níže uvedené zvýrazněné položky.
Zobrazit náhledy obrázků na stránkách s obsahem – Povolte tuto možnost pro zobrazení náhledů na index stránkách.
REKLAMY

Spravovat reklamy

 
Povolit 468×60 banner pro příspěvky – Po zapnutí této volby se zobrazí 468×60 banner ve spodní části stránky vašeho příspěvku pod obsahem jednotlivého příspěvku. Pokud je povoleno, je nutné zadat obrázek banneru a cílovou adresu URL níže.
Obrázek reklamního banneru 468×60 – Zde můžete zadat adresu URL obrázku banneru 468×60
Cílová URL reklamy 468×60 – Zde můžete zadat cílovou adresu URL reklamy 468×60
Kód Google AdSense 468×60 – Zde zadejte váš AdSense kód
SEO

SEO pro úvod

Povolit vlastní titulek – Ve výchozím nastavení toto téma využívá kombinaci jména vašeho blogu a popisu blogu, jak je definováno při vytváření vašeho blogu,k vytvoření titulu vaší domovské stránky. Nicméně, pokud chcete vytvořit vlastní titul, pak stačí pouze zaškrtnout tuto volbu a vyplnit vlastní název do pole níže.

Povolit meta popis – Ve výchozím nastavení toto téma využívá popis vašeho blogu, jak jste definovali při vytváření blogu, abyste vyplnili pole meta popisu. Pokud byste chtěli použít jiný popis, pak povolte tuto možnost a vyplňte políčko vlastního popisu níže    .

Povolit meta klíčová slova – Ve výchozím nastavení tato šablona nepřidává klíčová slova do záhlaví. Většina vyhledávačů už nepoužívá klíčová slova k hodnocení vašich stránek, ale někteří lidé je definují tak jako tak pro případ. Chcete-li přidat meta klíčová slova do hlavičky, pak povolte tuto možnost a vyplňte je v poli klíčových slov níže.

Povolit kanonické URL – Kanonikalizace pomáhá zabránit indexování duplicitního obsahu vyhledávači, a v důsledku toho může pomoci vyhnout se penalizaci duplicitního obsahu a degradaci hodnocení stránek. Některé stránky mohou mít různé adresy URL, které ale vedou na stejné místo. Například doména.com, domain.com/index.html a www.domain.com jsou tři různé adresy URL, které vedou na vaši domovskou stránku. Z pohledu vyhledávače lze k těmto duplicitním adresám URL, které se rovněž vyskytují často v důsledku vlastních trvalých odkazů, přistupovat individuálně místo jako k jedinému místu určení. Definováním kanonické adresy URL vyhledávači specifikujete, kterou adresu URL chcete použít oficiálně. Šablona staví její kanonické adresy URL na vašich trvalých odkazech a názvu domény definovaném v záložce Nastavení wp-adminu.

Vlastní titulek úvodu (je-li aktivován) – Pokud jste povolili vlastní titulek, můžete ho přidat zde. Vše, co napíšete tady, bude umístěno mezi <titulek> </ titulek> tagy v hlavičce.php

Meta popis úvodu (je-li aktivován) – Pokud jste povolili meta popisy, můžete je přidat zde.

Meta klíčová slova úvodu (jsou-li aktivována) – Pokud jste povolili meta klíčová slova, můžete je přidat zde. Klíčová slova by měla být oddělena čárkou. Například: ClickWeb, témata, šablony, elegantní

Pokud máte vlastní tituly deaktivovány, zvolte si metodu automatického generování – Pokud nepoužíváte vlastní názvy příspěvků, můžete mít i nadále kontrolu nad tím, jak jsou generovány. Zde si můžete vybrat, v jakém pořadí byste chtěli vaše tituly příspěvků a názvy blogu zobrazovat nebo můžete úplně odstranit název blogu z titulu.

Určete znak, který bude oddělovat název webu a název příspěvku – Zde můžete změnit znak, který odděluje váš název blogu a titul příspěvku při použití automatického vytváření titulku příspěvků. Obvyklé hodnoty jsou | nebo –

SEO pro příspěvek

 

Povolit vlastní titulek – Ve výchozím nastavení toto téma využívá kombinaci jména vašeho blogu a popisu blogu, jak je definováno při vytváření vašeho blogu,k vytvoření titulu vaší domovské stránky. Nicméně, pokud chcete vytvořit vlastní titul, pak stačí pouze zaškrtnout tuto volbu a vyplnit vlastní název do pole níže.

Povolit meta popis – Ve výchozím nastavení toto téma využívá popis vašeho blogu, jak jste definovali při vytváření blogu, abyste vyplnili pole meta popisu. Pokud byste chtěli použít jiný popis, pak povolte tuto možnost a vyplňte políčko vlastního popisu níže    .

Povolit meta klíčová slova – Ve výchozím nastavení tato šablona nepřidává klíčová slova do záhlaví. Většina vyhledávačů už nepoužívá klíčová slova k hodnocení vašich stránek, ale někteří lidé je definují tak jako tak pro případ. Chcete-li přidat meta klíčová slova do hlavičky, pak povolte tuto možnost a vyplňte je v poli klíčových slov níže.

Povolit kanonické URL – Kanonikalizace pomáhá zabránit indexování duplicitního obsahu vyhledávači, a v důsledku toho může pomoci vyhnout se penalizaci duplicitního obsahu a degradaci hodnocení stránek. Některé stránky mohou mít různé adresy URL, které ale vedou na stejné místo. Například doména.com, domain.com/index.html a www.domain.com jsou tři různé adresy URL, které vedou na vaši domovskou stránku. Z pohledu vyhledávače lze k těmto duplicitním adresám URL, které se rovněž vyskytují často v důsledku vlastních trvalých odkazů, přistupovat individuálně místo jako k jedinému místu určení. Definováním kanonické adresy URL vyhledávači specifikujete, kterou adresu URL chcete použít oficiálně. Šablona staví její kanonické adresy URL na vašich trvalých odkazech a názvu domény definovaném v záložce Nastavení wp-adminu.

Název uživatelského pole pro titulek  – Pokud definujete váš titulek pomocí vlastního pole, měli byste použít tuto hodnotu pro jméno vlastního pole. Hodnota vlastního pole by měl být vlastní titul, který byste rádi použili.

Název uživatelského pole pro meta popis – Pokud definujete váš meta popis pomocí vlastního pole, měli byste použít tuto hodnotu pro jméno vlastního pole. Hodnota vlastního pole by měl být vlastní popis, který byste rádi použili.

Název uživatelského pole pro klíčová slova – Pokud definujete vaše klíčová slova pomocí vlastního pole, měli byste použít tuto hodnotu pro jméno vlastního pole. Hodnota vlastního pole by měl být vlastní klíčová slova, které byste rádi použili.

Pokud máte vlastní tituly deaktivovány, zvolte si metodu automatického generování – Pokud nepoužíváte vlastní názvy příspěvků, můžete mít i nadále kontrolu nad tím, jak jsou generovány. Zde si můžete vybrat, v jakém pořadí byste chtěli vaše tituly příspěvků a názvy blogu zobrazovat nebo můžete úplně odstranit název blogu z titulu.

Určete znak, který bude oddělovat název webu a název příspěvku – Zde můžete změnit znak, který odděluje váš název blogu a titul příspěvku při použití automatického vytváření titulku příspěvků. Obvyklé hodnoty jsou | nebo –

SEO pro stránku

Povolit kanonické URL – Kanonikalizace pomáhá zabránit indexování duplicitního obsahu vyhledávači, a v důsledku toho může pomoci vyhnout se penalizaci duplicitního obsahu a degradaci hodnocení stránek. Některé stránky mohou mít různé adresy URL, které ale vedou na stejné místo. Například doména.com, domain.com/index.html a www.domain.com jsou tři různé adresy URL, které vedou na vaši domovskou stránku. Z pohledu vyhledávače lze k těmto duplicitním adresám URL, které se rovněž vyskytují často v důsledku vlastních trvalých odkazů, přistupovat individuálně místo jako k jedinému místu určení. Definováním kanonické adresy URL vyhledávači specifikujete, kterou adresu URL chcete použít oficiálně. Šablona staví její kanonické adresy URL na vašich trvalých odkazech a názvu domény definovaném v záložce Nastavení wp-adminu.

Povolit meta popisy – Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete zobrazit meta popisy na stránkách Kategorie/Archívy. Popis vychází z popisu kategorie, kterou zvolíte při vytváření / editování vašich kategorií ve wp-admin.

Zvolit způsob generování titulku – Zde si můžete zvolit, jak budou generovány vaše tituly na indexu stránek. Můžete změnit,v jakém pořadí budou zobrazeny jméno vašeho blogu a titul indexu nebo můžete úplně odstranit název blogu z titulu úplně.

Určete znak, který bude oddělovat název webu a název příspěvku – Zde můžete změnit znak, který odděluje váš název blogu a titul příspěvku při použití automatického vytváření titulku příspěvků. Obvyklé hodnoty jsou | nebo –

INTEGRACE
Záložka Integrace je ideální pro přidání kódu třetí strany pro některé oblasti šablony. Kód lze přidat na vaše webové stránky do záhlaví a těla, stejně jako před a za každý příspěvek. Například, pokud budete potřebovat přidat kód sledování na vaše webové stránky (jako je Google Analytics), ale nejste si jisti, který soubor PHP upravit, abyste mohli přidat kód  <tělu> vaší webové stránky, můžete jednoduše zadat tento kód do pole „tělo stránky“ v záložce Integrace.

Povolit kód v hlavičce – vypnutím této volby odeberete kód hlavičky níže z vašeho blogu. To vám umožní odstranit kód a zároveň uložit pro pozdější použití.

Povolit kód v těle stránky – vypnutím této volby odeberete kód těla níže z vašeho blogu. To vám umožní odstranit kód a zároveň ho uložit pro pozdější použití.

Povolit kód na začátku příspěvku – vypnutím této možnosti odstraníte jediný kód z vašeho blogu. To vám umožní odstranit kód a zároveň uložit ho pro pozdější použití.

Povolit kód na konci příspěvku – vypnutím této volby odeberete jediný kód na konci příspěvku z vašeho blogu. To vám umožní odstranit kód a zároveň uložit pro pozdější použití.

Přidat kód do <hlavičky> vašeho blogu – Jakýkoliv kód, který zde vložíte, se objeví v záhlaví každé stránky vašeho blogu. To je užitečné, když je potřeba přidat javascript nebo CSS na všechny vaše stránky.

Přidat kód do <těla> (vhodné pro sledovací kódy, jako je Google Analytics) – Jakýkoliv kód, který vložíte zde, se objeví v sekci těla stránek vašeho blogu. To je užitečné, pokud musíte zadat sledovací pixel počítadla stavu, jako je Google Analytics.

Přidat kód na začátek příspěvků – Jakýkoliv kód, který vložíte zde, bude umístěn v horní části jednotlivých příspěvků. To je užitečné, pokud chcete integraci věci, jako jsou odkazy sociálních bookmarking.

Přidat kód na konec příspěvků před komentáři – Jakýkoliv kód, který vložíte zde, bude umístěn v horní části jednotlivých příspěvků. To je užitečné, pokud chcete integraci věci, jako jsou odkazy sociálních bookmarkings.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/clickweb.cz/public_html/clickweb.cz/wp-content/plugins/minervakb/lib/actions.php on line 374
Pomohl Vám tento článek?
Ne 0
Zhlédnutí: 167