Selektivní synchronizace

Odhadovaný čas přečtení: 3 min

Synchronizovat pouze část položek Knihovny

 

Selektivní synchronizace umožňuje uložit pouze individuální nastavení při ukládání nové položky do Knihovny. Můžete si vybrat selektivně synchronizovat některá nebo všechna obecná nastavení, Pokročilá nastavení designu nebo záložky Vlastní CSS. Například pokud uložíte nový modul do Knihovny a vyberete synchronizovat pouze Pokročilá nastavení designu, pak budou přidána do Knihovny pouze tato nastavení. To je užitečné zejména v případě, že se zabýváte pokročilým nastavením designu nebo záložkami vlastní CSS, a chcete využít vaše jedinečné styly pro více modulů na vašich webových stránkách, zatímco zároveň v Hlavním nastavení přidáte jedinečný obsah pro každý z nich.

Jednoduchým příkladem by bylo vytvořit modul hlavičky jedinečného stylu, která se přidává na každou stránku na vašich webových stránkách. V tomto případě můžete chtít mít jedinečnou kombinaci Pokročilého nastavení designu, který budete sdílet v rámci celé webové stránky, ale zároveň potřebujete, aby bylo možné přidat jedinečný text titulku v každém modulu na té které stránce. V tomto případě dává tedy největší smysl selektivně synchronizovat pouze Pokročilá nastavení designu.

 Použití selektivní synchronizace

Kdykoli se rozhodnete uložit novou položku do Knihovny, uvidíte možnost selektivně synchronizovat některé nebo všechny karty nastavení (Hlavní nastavení, Pokročilá nastavení designu a Vlastní CSS). Jednoduše zaškrtněte políčko vedle možnosti, kterou chcete synchronizovat pro aktuální položku knihovny a potom klikněte na tlačítko Uložit. V Knohovně budete moci upravovat pouze možnosti, které jste si vybrali.. Když přidáte položku knihovny na vaši stránku, budou k dispozici pouze nastavení, která jste uložili v synchronizovaných kartách.

Globální moduly a selektivní synchronizace

Použití selektivní synchronizace v kombinaci s globálními moduly může být extrémně přínosné. Pojďme se na to podívat blíže.

Řekněme, že máte modul Hlavička na plnou šířku v horní části všech stránek. To je docela běžné. Každý modul hlavičky má v hlavním nastavení jiný titulek, který reprezentuje aktuální stránku. Také jste použili „Pokročilé nastavení designu“ pro jedinečný vzhled upravením stylu písma titulku na Tučné & Velkými písmeny a také jste změnili vlastní vnitřní odsazení v horní a dolní části hlavičky, aby se modul hlavičky zvětšilChcete, aby byl tento jedinečný styl aplikován na modul hlavičky na každé stránce, ale zároveň potřebujete, aby měla každá stránka svůj jedinečný titulek. V tomto případě můžete vytvořit globální modul Hlavička a zvolit selektivně synchronizovat pouze záložku „Pokročilé nastavení designu“. Nyní, když přidáte tento globální modul na novou stránku, budou „Pokročilá nastavení designu“ synchronizována, ale vaše „Hlavní nastavení“ zůstane jedinečné pro aktuální modul. Pokud někdy budete chtít změnit styl hlavičky na všech vašich stránkách, můžete upravit synchronizované „Pokročilé nastavení designu“ sdílené na těchto globálních modulech a změny se projeví na každé stránce, kde je použita globální hlavička! To vám ušetří neuvěřitelné množství času!

To stejné může být použito na záložce „Vlastní CSS“. Řekněme, že jste vytvořili modul Posuvník a použili kartu Vlastní CSS pro aplikaci jedinečné animace tlačítka posuvníku. Chcete použít tuto novou jedinečnou animaci u všech modulů posuvníku na vašich webových stránkách. V tomto případě můžete vytvořit nový globální modul posuvníku a selektivně synchronizovat nastavení Vlastního CSS, která zahrnují vaši vlastní CSS animaci. Přidejte tento posuvník na vaši stránku a upravujte libovolně „Hlavní nastavení“ a „Pokročilá nastavení designu“, při zachování synchronizace jedinečného Vlastního CSS ve všech modulech. Pokud někdy budete chtít nastavit vlastní CSS pro tuto sérii globálních modulů, bude stačit to provést pouze jednou. Úpravy nastavení Vlastního CSS v jednom modulu aktualizují všechny implementace tohoto globálního modulu posuvníku.

Kdykoliv upravujete globální modul, můžete snadno identifikovat karty, které jsou v současné době synchronizovány, dle jejich zelené barvy. Záložky, které jsou zelené jsou karty, které jsou v současné době synchronizovány v rámci globální modulu. Nastavení editované v rámci zelených karet jsou sdíleny všemi instancemi globální položky.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/clickweb.cz/public_html/clickweb.cz/wp-content/plugins/minervakb/lib/actions.php on line 374
Pomohl Vám tento článek?
Ne 0
Zhlédnutí: 80