Split testování

Odhadovaný čas přečtení: 9 min


Co to jsou potencionální kontakty?

ClickWeb kontakty je neuvěřitelně užitečné split testování a systém optimalizace konverzí podpořený silnými statistikami a postřehy, které vám pomohou odemknout skrytý potenciál vašich webových stránek. Prostřednictvím jednoduchého testování, můžete provést smysluplné rozhodnutí ohledně designu, která povedou ke zvyšování zapojení uživatelů a prodejů. Split testování je něco, co by měl dělat každý!

O čem je split testování?

Myšlenka split testování je jednoduchá: Provedete  změnu na vaší stránce (například změnu obsahu textu, velikosti, barvy nebo přemistění) a poté otestujete tuto změnu proti původní verzi  a zjistíte, která varianta poskytuje nejlepší výsledky.


Vezměme v úvahu klasickou prodejní stránku. Nahoře máme prodejní zónu v podobě titulku (pomocí modulu hlavičky na celou šířku), následovaný seznamem ohlasů zákazníků ( za použití modulu Napsali o nás), následovaný tlačítkem prodeje (s použitím modulu Výzvy k akci ). Cílem stránky je získat co nejvíce lidí, kteří kliknou na tlačítko prodeje a koupí si váš výrobek. Ale jak víte, že je vaše prodejní stránka skutečně efektivní? Jak mohou mít různé návrhy ocenění v titulku vliv na míru opuštění stránky? Jak mohou různé posudky ovlivnit ochotu návštěvníka koupitt? Jak může velikost vašeho tlačítka Koupit, jeho barva a umístění na straně ovlivnit tendenci zákazníka ke kliknutí? Každá z těchto položek může být použita jako předmět split testování, aby bylo možné přesně zjistit, jak ovlivní míru konverze a pomoci nám dosáhnout našeho kýženého cíle.

Split testování se skládá ze dvou hlavních prvků: Předmětu a Cíle. Předmětem je položka, kterou testujete a cílem je to, čemu přisoudíte úspěch na vaší stránce. Ve výše uvedeném příkladu, můžeme použít modul záhlaví na celou šířku jako náš testovací subjekt a modul tlačítka jako náš cíl. Dále si můžete nakonfigurovat různé varianty titulku a přijít na to, jak má každá verze vliv na relevantní statistické údaje o zapojení uživatelů. Účinnější titulek povede k vyššímu zapojení uživatelů, k nižší míře opuštění a tito zapojení uživatelé konečně kliknout na tlačítko prodeje častěji. Protože jsme zvolili modul Výzvy k akci  jako náš cíl, budes plit test sledovat kliknutí na tlačítko VKA (kromě jiných základních statistik). Každá verze vašeho testovacího objektu bude zobrazována různým návštěvníkům a po čase budou rozdíly v míře konverze zřejmé. Použitím těchto statistik můžete učinit rozhodnutí o tom, který titulek je nejúspěšnější. Tento test nám ukáže, jak různé verze naší hlavičky ovlivňují míru prokliku našeho tlačítka a my tak můžeme na základě těchto informací učinit rozhodnutí o tom, která verze je lepší.

Podobné spit testy mohou být provedeny pro každou položku na vaší stránce, což zvýší celkovou míru konverze vaší stránky mílovými kroky!

Spuštění vašeho prvního testu

Chcete-li začít s rozdělit test, otevřete Nastavení ClickWebu a zapněte funkci split testování. Po kliknutí na „Uložit“, budete vyzváni ke konfiguraci testu. Během tohoto procesu budete požádáni udělat dvě věci: 1) Zvolit předmět split testu a 2) Zvolit cíl split testu. Předmětem je položka, kterou byste chtěli testovat. Tento bod bude duplikován, takže si můžete nastavit různé varianty, z nichž každá bude zobrazována různým návštěvníkům. Cílem je to, co chcete, aby vaši návštěvníci dělali na vašich stránkách. V závislosti na cíli, který si vyberete, bude split test sledovat relevantní statistiky. Například, pokud máte testovat vstupní stránky a vaším cílem je získat potenciální zákazníky pomocí modulu E-mail Optin, pak si můžete vybrat modul E-mail OptIn na vaší stránce jako svůj cíl. Split testování pak bude sledovat, jak každý z jednotlivých variant ovlivňuje míru konverze e-mail optInu. Je-li cílem vaší stránky prodávat zboží přes Prodej, pak si můžete vybrat modul Obchod jako svůj cíl. V tomto případě bude testování sledovat prodeje. Pokud máte jednu stránku se standardním tlačítkem Výzvy k akci, na které chcete, aby uživatelé kliknuli, pak můžete přiřadit příslušné tlačítko Výzvy k akci nebo modul Tlačítka jako svůj cíl a split testing bude sledovat míry prokliků. Jakýkoliv modul, řádek nebo sekce mohou být přiřazeny jako cíl. Dokonce si můžete přiřadit váš zkušební předmět jako cíl.

Výběr předmětu testu


První věcí, o kterou budete požádáni bude vybrat si testovací objekt.

Vše, co je na vaší stránce, může být testováno. V Clickwebu může být vaším zkušebním předmětem libovolný modul, řádek nebo sekce. Jakmile byl vybrán váš testovaný předmět a váš split testing začal, bude váš předmět testu duplikován a můžete začít s konfigurací alternativní varianty. Přitom můžete vytvořit a testovat libovolný počet změn, včetně různého obsahu, designu a umístění. Můžete si vytvořit libovolný počet variant pouhým duplikováním testovaného subjektu. Například byste mohli testovat 10 různých titulků najednou tím, že testujete váš titulek na plnou šířku a dupliujete předmět testu a konfigurujete všech 10 variací.

Vyberte si předmět testu tím, že na něj kliknete myší

Výběr vašeho cíle


Dále vás ClickWeb požádá o výběr vašeho cíle.

Vše na vašich stránkách může být použito jako cíl. V ClickWebu může být vaším cílem libovolný modul, řada nebo sekce. V závislosti na položce, kterou si vyberete jako svůj cíl, bude split test sledovat relevantní statistické údaje o zapojení uživatelů. Postupem času budete moci vidět, jak každá verze vašeho testovaného předmětu  ovlivňuje rychlost konverze do vámi určeného cíle. Například, pokud jste si vybrali hlavičku na plnou šířku jako testovanýpředmět a váš modul Výzvy k akci jako svůj cíl, ClickWeb zobrazí jednotlivé verze vaší hlavičky na plnou šířku  různým návštěvníkům a bude sledovat, jak často každý z těchto návštěvníků klikne na vaši Výzvu k akci. Po nějakém čase bude zřejmé, že jedna z verzí hlavičky na plnou šířku zvyšuje míru prokliku.

Vyberte si cíl testu tím, že na něj kliknete myší

Prohlížení výsledku testu


Jakmile jste nastavili váš split test, budete muset počkat, než se nashromáždí statistky návštěvnosti. ClickWeb split test ukáže každou variantu vašeho předmětu testu vzhledem k různým návštěvníkům a shromáždí údaje pro každou z nich. Můžete zobrazit aktuální výsledky testu kliknutím na ikonku statistiky v horní části ClickWeb editoru.

V závislosti na cíli, který si vyberete, bude ClickWeb test sledovat různé statistiky:

Kliknutí – Toto vám ukáže, jak často bylo kliknuto na váš cíl. Míra prokliku se vypočítá takto: kliknutí / zobrazení.

Prodeje – Toto vám ukáže, kolikrát byl váš produkt zakoupen. Míra prodeje je vypočtena z prodeje zobrazení.

Konverze – Toto vám ukáže, jak často byl odeslán formulář (například kontaktní formulář nebo e-mailem OptIn formulář).  Míra konverze se vypočte Konverze / zobrazení.

Bounce míra – Toto vám ukáže, jak často návštěvníci zůstanou na vaší stránce, a jak často ji opustí. Návštěvník je považován za „bounced“, když přiišel na vaši stránce a pak ihned odešel, aniž by si prohlédl něco z vašeho obsahu. Bounce míra se vypočítá bouncy / zobrazení. Nižší bounce míra je lepší než vysoká.

Přečtení – Toto vám ukáže, jak často návštěvníci přečtou váš cíl. Například pokud nastavíte textový modul v dolní části stránky jako váš cíl, míra přečtení vám řekne, kolik návštěvníků skutečně skrolovalo na vaší stránce a přečetlo si tento textový modul. Míra přečtení se vypočítá čtení / zobrazení.

Cíl interakce – Tato statistika je trochu jiná, protože vůbec nebere v úvahu předmět testu. Jediným účelem této statistiky je zjistit, jak efektivní je váš cíl, nezávisle na všech ostatních faktorech. Míra interakce se vypočítá jako Přečtení cíle / zobrazení cíle. Pro příklad lze uvést úspěšný testovaný předmět může být zmařen cílem, který je zcela neatraktivní a ignorován.

Ukončení split testu


Jakmile váš test nashromáždí dostatečné množství statistik a rozhodli jste se, která varianta vašeho testovaného subjektu je nejúčinnější, můžete ukončit test a vybrat verzi, kterou byste chtěli zachovat.

Pro ukončení testu, jednoduše klikněte pravým tlačítkem na testovaný předmět a zvolte „Ukončit split test“, nebo deaktivujte split testing uvnitř nastavení uvnitř ClickWeb editoru.

Jakmile jste se rozhodli ukončit váš test, budete vyzváni k výběru vítěze testu. Stačí kliknout myší na testovaný předmět, který chcete uchovat. ClickWeb odstraní zbývající pokusné subjekty a test bude dokončen.

Další možnosti


Jakmile je aktivováno split testování pro aktuální stránku, bude zobrazeno několik podmíněných možností, v rámci vyskakovacího okna nastavení ClickWeb editoru. 


Limit bounce míry – Tato míra ovlivňuje to, co je/není považováno za bounce návštěvníka. Bounced návštěvníci určují míru opuštění dané stránky, což je skvělá metrika pro určení celkové úrovně interakci návštěvníků. Když návštěvník přijde na vaši stránku a ihned odejde, je tento návštěvník považován za „bounced a vaše bounce míra vzroste. Čím nižší bounce míru máte, tím lépe. Limit bounce míry určuje, kdo bude považován za bounced návštěvníka. Ve výchozím nastavení je každý návštěvník, který přijde na vaši  stránku a odejde během 5 sekund, považován za „bounced“ návštěvníka. Nicméně, můžete tuto hodnotu měnit pomocí nastavení limitu bounce míry.

Interval obnovení statistik – Když split testování běží, ClickWeb sleduje a zaznamenává rozhodující statistiky interakce uživatelů, kterébudou zobrazeny v okně statistik. Ve výchozím nastavení jsou tyto statistiky aktualizovány jednou za hodinu a jsou uloženy v mezipaměti. Nicméně, pokud byste chtěli snížit zdroje serveru používané split testováním, pak můžete tuto frekvenci snížit na jednou denně.

Shorcode sledování  – shortcode sledování slouží ke sledování off-page cílů. Umístěte toto sledování na libovolnou stránku na vašich webovkách  a ClickWeb bude sledovat návštěvy této stránky jako metriku samostatné konverze. Pro více informací pokračujte ve čtení.

Shortkód sledování pro off-page cíle


Shortkód sledování lze použít ke sledování off-page cílů. Jsou to cíle, které existují mimo aktuální testovanou stránku.


Například, řekněme, že testujete stránku na generování kontaktů vaší softwarové firmy. Vytvořili jste nový test s modulem záhlaví na plnou šířku jako předmětem a modul e-mail optIn jako cílem. Cílem této stránky je shromáždit e-maily, které mají být importovány do vašeho CRM systému. Po importu do systému CRM,je zahájena automatizvaná e-mail marketingová kampaň, jejíž cílem je povzbudit návštěvníky k nákupu vašeho softwarového produktu prostřednictvím samostatné stránky. Po dokončení prodeje, jsou zákazníci přesměrováni na děkovnou / potvrzující stránku na vašich webových stránkách.

Tato série událostí je známa pod názvem „prodejní cesta“ V tomto případě je počáteční split test zaměřen na metriky „na stránce“ pro první stránku v naší prodejní cestě. Použitím shortocde sledování, ale můžete také sledovat, kolik lidí dokončí celou prodejní cestu a nakonec koupí váš produkt. Stačí zkopírovat a vložit shortcode sledování do obsahu děkovací stránky a ClickWeb se zaměří na tuto metriku.

Při použití této stejné logiky může být použit shortcode použit pro sledování libovolného počtu věcí. Může být použit ke sledování prodeje v e-commerce pluginech třetích stran, generování kontktů opt-in systémy třetích stran nebo cokoli jiného, čeho se to týká!


Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/clickweb.cz/public_html/clickweb.cz/wp-content/plugins/minervakb/lib/actions.php on line 374
Pomohl Vám tento článek?
Ne 0
Zhlédnutí: 115