Vytváření jednostránkových webovek

Jste zde:
Odhadovaný čas přečtení: 3 min

Postranní navigace na jednostránkovém webu

Při vytvoření nové stránky můžete snadno aktivovat možnost postranní navigace na jednostránkovém webu a dát tak vašim návštěvníkům vizuální reprezentaci toho, jak postupují na vaší stránce. Můžete také použít vlastní odkazy na jednotlivé části stránky (anchor odkazy) a ID sekcí pro vytvoření jednostránkového menu pro kompletní balík v rozsahu jedné strany.

Aktivace navigace na jednostránkovém webu

Aktivace navigace single stránky je snadná a lze ji provést na bázi „jednotlivé stránky“. Vždy, když vytvoříte nebo upravíte stránku, uvidíte napravo od textového editoru pole  „ClickWeb nastavení stránky“. V tomto okně uvidíte možnost Boční navigace. Zvolte „Zapnuto“ z rozbalovacího menu a pak stránku uložte. Nyní si všimněte, že byl přidán na pravé straně stránky plovoucí navigační panel.

Boční navigační lišta automaticky přidá aktivní odkaz pro každý oddíl na vaší stránce. Když přidáte novou sekci, bude automaticky přidán nový odkaz-tečka do vaší plovoucí navigace. Uživatelé mohou kliknutím na tečku přeskočit do různých sekcí na stránce. To také usnadňuje zjistit, kde se návštěvník na stránce nachází a zároveň činí tak dlouhoformátové stránky snáze pochopitelnými a navigovatelnými.

 

 

Vytvoření vlastních odkazů v menu pro jednostránkové webovky

Kromě postranního panelu je také možné transformovat navigaci vašeho hlavního záhlaví na jednostránkovou navigaci . Pokud vytváříte jednostránkové webové stránky, pak nechcete, aby vaše odkazy v menu poukazovali na jednotlivé stránky. Místo toho, tyto odkazy mohou odkazovat na příslušné části na stejné stránce. Po kliknutí vás mohou přenést do příslušné sekce na stránce pomocí efektu plynulého posouvání.

To lze provést pomocí vlastních ID. Jakémukoliv prvku na stránce, který je vytvořen pomocí editoru, může být přiřazen identifikátor. Můžete přiřadit ID sekci kliknutím na ikonu nastavení sekce a vyhledáním nastavení „CSS identifikace“. Jakmile bylo ID přiděleno, pak na něj můžete odkázat v menu navigace. Například, řekněme, že máte sekci nazvanou „O nás“ a chcete, aby odkaz směřoval na stránce tam, kde hovoříte o Vaší firmě. Upravte část, kde se nachází obsah „O nás“, a zadejte „onas“ do pole „CSS identifikace“ a klikněte na tlačítko „uložit“. Nyní, když bylo přiděleno ID této sekci, můžeme na něj odkázat v menu.

 

Jak provázat odkaz v menu s ID

Chcete-li vytvoři vlastní odkaz v menu, budete muset přidat nový odkaz na menu ve  „Web > Menu“ na vaší Nástěnce.

Poté, co jste vytvořili nové menu a vybrali jste umístění v hlavní navigaci, můžete začít přidávat odkazy do vaší hlavičky. V tomto případě budeme vytvářet vlastní odkaz kliknutím na záložku „Uživatelské odkazy“ na levé straně stránky. Jakmile na něj kliknete, budete mít dvě pole (URL a text odkazu). Pro „text odkazu“, stačí zadat text, který chcete zobrazit v nabídce (například „O nás“). Pro URL musíme propojit s ID, které jsme přiřadili vaší sekci již dříve. V tomto případě jsme přidali id „onas“, ale můžete přidat libovolný identifikační název, který se vám líbí. Vzhledem k tomu, že jsme použili ID „onas,“ můžeme odkazovat na toto ID vytvořením adresy URL odkazující na „/ # onas“

Stejným způsobem můžete vytvořit libovolný počet vlastních odkazů, který chcete. Stačí zadat URL „/ #“ následovaný ID, které chcete propojit.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/clickweb.cz/public_html/clickweb.cz/wp-content/plugins/minervakb/lib/actions.php on line 374
Pomohl Vám tento článek?
Ne 1
Zhlédnutí: 132