Přehled ClickWeb Editoru

Jste zde:
Odhadovaný čas přečtení: 9 min

Základy

ClickWeb je jedinečnou šablonou v naší kolekci. Na rozdíl od každé jiné šablony je postavena na platformě editoru stránek. Použitím přetažení a umístění (drag&drop) ClickWeb Editoru můžete vytvářet krásná rozvržení s lehkostí a mít kontrolu nad každou částí vašeho webu.

Editor využívá tři hlavní stavební kameny: Sekce, řádky, a moduly. Použití těchto tří věcí najednou vám umožňuje vytvořit nesčetné množství rozvržení stránek. Základní hierarchie těchto prvků je následující:

Sekce

Nejzákladnější a největší stavební bloky používané při navrhování rozložení jsou sekce. Ty se používají k vytvoření těch největších oblastí na vašem webu. Existují dva typy sekcí: běžné a na celou šířku. Běžné sekce jsou tvořeny ze sloupců a řádků a sekce na celou šířku jsou tvořeny širokoúhlými moduly. Více o řádcích a modulech níže.

Řádky

Řádky jsou zasazeny uvnitř sekcí a do jednotlivé sekce můžete umístit libovolný počet řádků. Lze si vybrat z mnoha různých typů řádků. Jakmile definujete typy řádků, můžete umístit moduly do zvolené struktury sloupců. Neexistuje žádný limit pro počet modulů, které chcete umístit do sloupce.

Moduly

Moduly jsou vizuální prvky, které tvoří vaše webové stránky. Každý modul v naší nabídce se vejde do jakékoliv šířky sloupce a všechny jsou plně responsive.

Začínáme…

Po vytvoření nové stránky uvidíte standardní okno stránek. Pokud používáte ClickWeb, uvidíte tlačítko [Použít ClickWeb Editor] v zelené barvě. Kliknutím na toto tlačítko aktivujete ClickWeb Editor a objeví se vám obrazovka vytváření.

Poznámka: Pokud již máte obsah stránky, tento bude umístěn ve výchozím nastavení do textového modulu na celou šířku. Pokud byste chtěli rozdělit obsah do jednotlivých modulů, budete tak muset učinit ručně a umístit ho do každého modulu

Možnosti rozvržení Editoru

Uložit do Knihovny

Kdykoliv vytvoříte nějaké rozvržení,můžete ho uložit do Knihovny a použít ho později. Tato možnost je ideální pro použití rozložení na jiné stránce, části stránky, nebo i na jiné webové stránce postavené pomocí tohoto Editoru. Další informace o použití Knihovny můžete najít v našem podrobném návodu k tomuto tématu . Můžete se také dozvědět, jak importovat a exportovat vaši knihovnu z jedné webové stránky na druhou.

Nahrát z Knihovny

Můžete také kdykoli nahrát rozvržení, které jste uložili do Knihovny v minulosti.. Editor také počítá s desítkami přednavržených rozvržení, které se nahrají do vaší Knihovny při instalaci šablony. Nahrání jednoho z těchto přednavržených designů je skvělým startem při prvním vytváření webových stránek s ClickWebem,. Při nahrávání layoutu máte možnost vybrat z řady přednavržených rozvržení nebo jakékoliv rozložení, které jste uložili či importovali. Viz Používání přednavržených rozvržení a ukládání a Nahrání vlastního rozvržení.

Vymazat rozvržení

Pokud byste kdykoli měli pocit, že je třeba začít od nuly, stačí kliknout na tlačítko Vymazat rozvržení. Někdy prostě potřebujete začít znovu. Tím dojde ke smazání všeho, co jste na stránce vytvořili a můžete začít s čistým štítem

Pod těmito třemi tlačítky je váš ClickWeb Editor Rozvržení. To je místo, kde budete na vaši stránku přidávat sekce, řádky a moduly s cílem sestavit rozvržení. Když uvolnite aktivaci ClickWeb Editoru, všechno, co uvidíte je prázdná sekce zobrazená výše..

Možnosti sekcí

Pokaždé, když přidáte sekci, budete muset definovat její vlastnosti. Kliknutím na ikonu nabídky sekce v horní části modrého bočního panelu budete přesměrováni do části Nastavení sekce. Ujistěte se, že shlédnete náš podrobný návod o Možnostech sekce, abyste se naučili, jak každé z těchto nastavení funguje a jak je používat dohromady kreativním způsobem.

Obrázek pozadí – Pokud je definován, tento obrázek bude použit jako pozadí pro tuto sekci. Chcete-li obrázek na pozadí odstranit, jednoduše vymažte adresu URL z pole nastavení.

Obrázky pozadí sekce překlenují šířku prohlížeče, takže doporučujeme, aby vaše obrázky na pozadí měly šířku alespoň 1080px.

Průhledná barva pozadí – Aktivací této možnosti odstraníte barvu pozadí této sekce, což umožní, aby prosvítala barva pozadí webové stránky nebo obrázek na pozadí.

Barva pozadí – Pokud byste jednoduše chtěli použít plnou barvu pozadí pro vaši sekci, použijte nástroj pro výběr barev pro definování barvy pozadí.

MP4 video pozadí- všechna videa by měla být nahrána jak ve formátu MP4, tak ve WEBM s cílem zajistit maximální kompatibilitu ve všech prohlížečích. Nahrajte verzi .mp4 zde. Video pozadí jsou zakázána na mobilních zařízeních, namísto toho bude použit obrázek. Z tohoto důvodu byste měli nadefinovat jak obrázek na pozadí, tak i video na pozadí k zajištění co nejlepších výsledků. Důležitá poznámka: Aby formát videa MP4 pracoval ve všech prohlížečích, váš server musí mít navrženy správné typy MIME. Můžete se dozvědět více o použití .htaccess pro definování typů MIME zde. Pokud zjistíte, že vaše videa v některých prohlížečích nefungují, pak je to pravděpodobně z tohoto důvodu.

WEBM video pozadí –  všechna videa by měla být nahrána jak ve formátu MP4, tak ve WEBM s cílem zajistit maximální kompatibilitu ve všech prohlížečích. Nahrajte verzi .WEBM zde. Video pozadí jsou zakázána na mobilních zařízeních, namísto toho bude použit obrázek. Z tohoto důvodu byste měli nadefinovat jak obrázek na pozadí, tak i video na pozadí k zajištění co nejlepších výsledků. Důležitá poznámka: Aby formát videa WEBM pracoval ve všech prohlížečích, váš server musí mít navrženy správné typy MIME. Můžete se dozvědět více o použití .htaccess pro definování typů MIME zde. Pokud zjistíte, že vaše videa v některých prohlížečích nefungují, pak je to pravděpodobně z tohoto důvodu.

Šířka videa pozadí  – Aby videa byla správně dimenzována, musíte zadat přesnou šířku (v pixelech) vašeho videa zde.

Výška videa pozadí – Aby videa byla dimenzována správně, musíte zadat přesnou výšku (v pixelech) vašeho videa zde.

Zobrazit vnitřní stín – Zde si můžete zvolit, zda vaše sekce bude mít vnitřní stín či ne.To může vypadat atraktivně, pokud máte barevné pozadí nebo obrázky na pozadí.

Použít Parallax efekt – Aktivací této možnosti zajistíte vašim obrázkům na pozadí pevnou a neměnnou pozici i při skrolování. Mějte na paměti, že když je aktivované toto nastavení, vaše obrázky se vyšplhají až do výšky prohlížeče.

POZNÁMKA: Pokud povolíte paralax efekt, doporučujeme, aby vaše obrázky měly alespoň standardní velikost obrazovky, protože vaše snímky se roztáhnou buď na šířku nebo na výšku okna prohlížeče (tj. 1280 na 768px)

Vlastní vnitřní odsazení – Nastavte odsazení na určité hodnoty, nebo ponechte prázdné pro použití výchozí hodnoty..

Zachovat vlastní vnitřní odsazení na mobilech – Umožněte, aby byla vlastní výplň ponechána i na obrazovkách mobilních zařízeních

Zakázáno – Tato volba zakáže sekci na vybraných zařízeních

Admin štítek – Toto změní označení sekce v editoru pro snadnou identifikaci

CSS identifikace – Zadejte volitelné ID CSS, které má být použito pro tento modul. ID lze použít k vytvoření vlastního CSS stylu nebo vytvoření odkazů na konkrétní části vaší stránky.

CSS třída – Zadejte volitelné CSS třídy, které mají být použity pro tento modul. Třída CSS může být použita k vytvoření vlastního CSS stylu. Můžete přidat více tříd oddělených mezerou.

Přidání a definování řádků

Po uložení nastavení sekce, budete muset vložit řádek a definovat typ řádku. Kliknutím na tlačítko ‚Vložit sloupce“ budete moci vybrat z nabídky různých typů řádků. Řádky mají také spoustu možností, které můžete použít k vlastnímu přizpůsobení jejich vzhledu a ke změně struktury rozvržení. Máte-li zájem dozvědět se více o všech možnostech, které Řádky mají, podívejte se na náš tutoriál, který jde mnohem více do hloubky.

Přidání modulu

Jakmile jste si vybrali typ řádku, budete vyzváni k vložení modulu do tohoto řádku. V níže uvedeném příkladu jsme přidali dvousloupcový řádek.

Pokaždé, když budete chtít vložit modul, budete muset kliknout na tlačítko „Vložit modul“ a vybrat některý ze seznamu modulů ClickWeb. Jakmile jste si vybrali modul, budete přeneseni do módu specifických možností tohoto modulu. Každý modul má jiný účel a jinou škálu možností. Chcete-li se dozvědět více o jednotlivých modulech, nezapomeňte se podívat na detailní přehledy každého z nich v sekci Moduly na stránce Dokumentace.

Rozšíření vašeho rozvržení

V níže uvedeném příkladu jsme vyplnili dva sloupce modulem obrazu a modulem textu

Nyní jste úspěšně definovali sekci, s řádkem, s moduly v typu dvousloupcového řádku. Můžete se dostat k jakékoliv možnosti prvku kliknutím na jeho ikonu nebo ho odstranit kliknutím na ikonu X. Chcete-li rozšířit vaše rozvržení, můžete buď vybrat přidat sekci na stránku, řádek do již existující sekce nebo modul k existujícímu sloupci.

Přidávání Sekce na celou šířku a Speciální sekce

Pod každou sekci máte možnost „Přidat Standardní sekci / Sekci na plnou šířku / Speciální sekci / Přidat z knihovny“. Sekce na celou šířku sekce jsou jedinečné v tom, že nemají řádky. Z tohoto důvodu budou funkční pouze širokoúhlé moduly uvnitř tohoto typu profilu. Sekce po celé šířce jsou vizuálně definovány fialovým bočním panelem a mohou být umístěny kdekoliv ve vašem rozvržení. V níže uvedeném příkladu jsme pro náš design přidali sekci na celou šířku, s posuvníkem na celou šířku.

Speciální sekce jsou jedinečné v tom, že každá tato sekce má horizontální řádek, který se rozšiřuje na výšku celého úseku. To vám umožní vytvořit klasická rozvržení „postranního panelu „, kde jedna postranní lišta sedí v těsné blízkosti složitějších struktur sloupců. V tomto příkladu jsem přidal speciální sekci v dolní části mé stránky.

Můžete také načíst sekce, které jste v minulosti uložili do Knihovny  kliknutím na odkaz „Přidat z knihovny“.

Modifikace a přeskupení vašeho rozvržení

Úprava rozvržení je velmi snadná pomocí funkce Editoru přetažení a umístění. Chcete-li přesunout sekci nad nebo pod jinou, jednoduše ji přetáhněte a umístěte na požadované místo. Totéž platí i pro řádky a moduly. Dokonce si můžete přesunout řádky do různých sekcí a moduly do různých sloupců. Jediným omezením je to, že nelze přetáhnout širokoúhlé moduly do pravidelných sekcí a nelze přetáhnout běžné moduly do širokoúhlých sekcí.

V níže uvedeném příkladu vidíte tuto přesunutou širokoúhlou sekci do horní části našeho rozvržení a přesunutí naší speciální sekce mezi naše stávající úseky.

ULOŽTE A PUBLIKUJTE!

Po dokončení nastavení rozvržení buďte připraveni kliknout na tlačítko Aktualizovat / Publikovat ve vaší Nástěnce. Budete nadšeni výsledky.

PŘEPNUTÍ ZPĚT DO VÝCHOZÍHO EDITORU

Pokud jste klikli na Přepnout zpět na výchozí stránku editoru, budete varováni, že přijdete o veškerý obsah, který jste vybudovali pomocí Editoru a budou obnoveny obsahy vybudované pomocí výchozího editoru. Jako zabezpečení proti nežádoucím poruchám, ClickWeb ukládá všechny verze vašich dříve publikovaných změn a také můžete uložit vaše rozložení než se případně navrátíte zpět a chtěli byste obnovit rozvržení. Viz Ukládání a Načítání rozvržení.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/clickweb.cz/public_html/clickweb.cz/wp-content/plugins/minervakb/lib/actions.php on line 374
Pomohl Vám tento článek?
Ne 0
Zhlédnutí: 45